Viscositat

Angles

Viscosity
Italià Viscositá
Francès Viscosité
Suec viscositet
Finès