Prova d’artista o p.a.

Angles

Artist's proof A.P.
Italià Prova d'artista p.d.a
Francès Epreuve d'artiste E.A
Suec AP or EA
Finès