Menjada oberta

Angles

Open Bite
Italià morsura aperta
Francès Morsure ouverte
Suec Flatbitning
Finès