gravat

   

Posi la seva publicitat al nostre web, es el nostre patrocinador

Aquesta web està especialitzada en el món del gravat calcogràfic, fomenta la seva divulgació i aprenentatge.

Volem aconseguir un alt percentatge de visites sobretot en l'apartat de Com es fa? i notícies

Volem que sigui un punt de trobada entre professionals i aficionats al gravat

Li oferim un ampli assortiment de banners a preus molt assequibles

Els oferim la nostra experiència en aquest camp amb més de 30 anys de dedicació dins del gravat professional i de divulgació.

 

 

 

 

 

 

a Banner portada de 800 x 400 píxels

b Banner portada horitzontal de 800 x 68 píxels

c Banner portada horitzontal de 400 x 68 píxels

d Banner quadrat portada 140 x 140 píxels

   
 

 

 

b Banner en 30 pàgines interiors horitzontal de 800 x 68 píxels

c Banner en 30 pàgines interiors horitzontal de 400 x 68 píxels

d Banner quadrat en 30 pàgines interiors 140 x 140 píxels

Format dels Banners; GIF, JPG, HTLM

Disseny i confecció del Banner

Email; CONTACTE

Format dels Banners
  banners
 
  mail

 

email  
  © Tots els drets reservats Pilar Lloret & Jordi i Milena Rosés