gravat

  aigufort

Reconeixement de l'estampa Què és el gravat calcogràfic - Com es reconeix un gravat - L'estampa - Traços característics de cada tècnica - La justificació de tiratge - La numeració Tècniques de gravat calcogràfic - L'aiguafort - L'aiguatinta - L'aiguatinta al sucre - El vernís tou - El gofrat o estampat en sec - La punta seca - La manera negra o mezzotinto - El burí - L'échoppe - Les ruletes - El puntejat - El fotogravat calcogràfic- L'estampació Materials emprats en gravat - Les planxes - Els productes - Les eines - Els papers - Les tintes - El tórcul - Referència - Història cronològica del gravat - Glossari de gravat calcogràfic - Diccionari de taller multilingual - Bibliografia - Notícies -Enllaços.

 

return

L'aiguafort
 

aiguafort


L'aiguafort és la tècnica per excel·lència del gravat. Consisteix a cobrir la superfície de la planxa amb un vernís a base de ceres resistent a l'acció de l'àcid que permetrà, un cop sec, dibuixar-hi damunt amb un punxó que ratlli el vernís i deixi la planxa al descobert. Després es submergeix en el mordent i aquest actua sobre les parts que han quedat descobertes. La profunditat i el gruix de la línia ens vindran determinats pel temps d'immersió en el mordent, el grau de densitat i la temperatura ambient.
 

aiguafort

 

aiguafort
 
  Patrocinadors
art print residence
estampes
email mail next
© Tots els drets reservats Pilar Lloret & Jordi i Milena Rosés